Veilederen til regelverket for statsforvaltere

Ansatte hos statsforvaltere, med adgang til veilederen til regelverket, logger seg inn her. Veilederen forklarer og utdyper pasientreiseforskriften innenfor pasientreiseområdet.